Over Margreet Molenaar

Verpleegkundige

Na de afronding van de HBO-V in Leiden, heb ik als verpleegkundige via uitzendbureaus gewerkt in een academisch ziekenhuis ( afd. traumatologie &  vaatchirurgie), een psychiatrische instelling (gesloten opname-afdeling) en in de wijkverpleging.

Beleid en Management Gezondheidszorg

In 1987 ging ik weer studeren en startte Beleid & Management Gezondheidszorg (EUR).  Tijdens mijn gehele studie werkte ik als wijkverpleegkundige in het centrum van Rotterdam in de weekenden en in de vakantieperioden.

Studeren in de VS

In het vierde jaar was ik in de gelegenheid om mijn keuzevakken te volgen in de Verenigde Staten. Deze fantastische periode en ervaring in het buitenland, deed mij besluiten om na het behalen van mijn bul in 1992, een paar maanden in Mexico te vertoeven en Spaans te leren.

Thuiszorg

Terug in Nederland heb ik drie beleidsopdrachten vervuld bij en via KPMG. Daarna werd ik zorginkoper paramedische zorg bij een verzekeraar. Na een jaar maakte ik een overstap naar een andere verzekeraar, waar ik bijna 8 jaar als zorginkoper, accountmanager en beleidsmedewerker werkte. Mijn specialisaties waren thuiszorg en kraamzorg.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Na deze ‘verzekeringsperiode’ wilde ik de kant van de zorgaanbieders zien en stapte dan ook over naar een koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen. Nog net geen 5 jaar later, was ik toe aan de volgende uitdaging en begaf mij in het onderwijs. Ik gaf les aan derde- en vierdejaars HBO-V studenten en behaalde ondertussen mijn didactische bevoegdheid. Na twee jaar merkte ik dat ik het schrijven erg miste. Vandaar de keuze om mij te richten op het ontwikkelen van lesmateriaal voor de gezondheidszorg. Dit sluit goed aan bij mijn beleidsmatige achtergrond.

Zelfstandig professional

Omdat deze functies hoofdzakelijk op freelance basis zijn, besloot ik om in juni 2010 vanuit mijn eigen bedrijf te gaan werken. Hierin combineer ik mijn onderwijservaring en kennis over en ervaring in de gezondheidszorg. Behalve het ontwikkelen van lesmateriaal, richt ik mij ook op beleidsopdrachten binnen zorginstellingen. Het werken als zelfstandig professional vanuit mijn eigen bedrijf geeft mij heel veel voldoening en plezier!