Opdrachten

2019

Examinator voor hbo-verpleegkunde voor opleidingsinstituut (Haagse Hogeschool)
Afnemen van tentamens Klinisch redeneren (verpleegplan) eerstejaars studenten hbo-v. 

Examinator voor hbo-zorgmanagement voor opleidingsinstituut (NTI en ISBW)
Beoordelen examenopdrachten van de modules Marktwerking in zorg & welzijn en  Marketing in zorg & welzijn.

Nieuwe hbo-verpleegkundige modules ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Ontwikkelen van geheel nieuwe modules over Psychogeriatrische zorg en Organisatie van de zorg in de GGZ voor het nieuwe curriculum van de hbo-v.

E-learning aanpassen in aNewSpring voor een Kenniscentrum (Korsakov)
Naar aanleiding van de uitkomsten van een pilot, gehouden onder verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) van een aantal zorginstellingen, de e-learningmodule verbeterd. Deze e-learningmodule, een basiscursus over het syndroom van Korsakov, ontwikkelde ik in aNewSpring in 2018. Het Korsakov Kenniscentrum biedt deze door V&VN geaccrediteerde e-learning aan haar leden aan.

2018

E-learningmodule ontwikkelen in aNewSpring voor internationaal transportbedrijf
In samenspraak met de opdrachtgever een opleidingsplan ontwikkeld, waarin opleidingsdoelen en -uitkomsten zijn opgenomen. Op basis van dit opleidingsplan een e-learningmodule ontwikkeld in aNewSpring bestaande uit 7 lessen en een toets. De inhoudelijke ondersteuning en input verzorgde het internationaal transport bedrijf.

Nieuwe examens zorgmanagement in kader van flexibilisering onderwijs ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Geheel nieuwe examens voor zowel Bachelor Management in Zorg (hbo) als Associate Degree (AD) Management in Zorg van de volgende Leeruitkomsten:

 •  Marketing in de zorg;
 •  Leiderschap in zorg en welzijn;
 •  Managen in zorg en welzijn;
 •  Sturing van de (deel)organisatie in zorg en welzijn;
 •  Tactisch zorgmanagement;
 •  Aansturen van gedrag in zorg en welzijn.

Digitaal examen hbo-zorgorganisatie ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Ontwikkelen van een digitaal examen voor de module Organisatie van de Gezondheidszorg van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Nieuwe hbo-verpleegkundige modules ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Ontwikkelen van geheel nieuwe modules over Organisatie & management in de zorg en Comorbiditeit & gedrag voor het nieuwe curriculum van de hbo-v.

Modules hbo-ouderenzorg actualiseren voor opleidingsinstituut (NCOI)
Actualisatie de modules Ouderenzorg in Nederland en Begeleiden van ouderen behorend tot de opleiding hbo-Dementiezorg en hbo-Ouderenzorg.

Examinator voor hbo-verpleegkunde (Haagse Hogeschool)
Afnemen van tentamens Klinisch redeneren (verpleegplan) eerstejaars studenten hbo-v en afnemen van Skills Assessments wondzorg en stomazorg eerstejaars hbo-v.

Beschrijvingen van zorg en dienstverlening door ouderenorganisaties actualiseren voor belangenbehartigingsorganisatie (IVVU)
Beschrijvingen actualiseren van producten/diensten die Utrechtse ouderenzorg-instellingen leveren in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Dit voor de vernieuwde website van de Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU).

Examinator voor hbo-verpleegkunde voor opleidingsinstituut (NCOI)
Beoordelen examenopdrachten van de module Verpleegkunde van de hbo-v.

Modules zorgmanagement actualiseren voor opleidingsinstituut (NCOI)
Actualisatie van de module Kwaliteit- en Procesmanagement behorend tot hbo-Management in de zorg.

Nieuwe hbo-verpleegkundige modules in kader flexibilisering onderwijs ontwikkelen voor opleidingsinstituut (Haagse Hogeschool)
Ondersteuning van het docententeam van de deeltijdopleiding Verpleegkunde bij het ontwikkelen van nieuwe leerarrangementen voor Methodische kwaliteitszorg, Ethisch redeneren, Morele sensitiviteit, Gezondheidsbevordering, Regisseren & coachen en Indiceren & toewijzen van zorg.

E-learning ontwikkelen in aNewSpring voor een Kenniscentrum (Korsakov)
Ontwikkelen van een e-learning voor een basiscursus over het syndroom van Korsakov. De cursus is ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) die intra- of extramuraal werken voor cliënten met het syndroom van Korsakov. De e-learning is gemaakt in het programma van aNewSpring. De e-learning wordt afgesloten met een toets en de deelnemers ontvangen een certificaat en is geaccrediteerd door V&VN. Om de inhoud van de e-learning te bepalen, is allereerst samen met de opdrachtgever, het Korsakov Kenniscentrum, een opleidingsplan ontwikkeld.

Mbo-verpleegkundige module actualiseren voor opleidingsinstituut (Scheidegger opleidingen)
Actualisatie van de module Professionele Communicatie voor verpleegkunde studenten niveau 4 (mbo-v).

2017

Leergang Management in Zorg actualiseren voor een opleidingsinstituut (Laudius) 
Volledig herschrijven van Module 3 t/m Module 10 van de door mij ontwikkelde hbo-cursus Management in de (gezondheids)zorg.

Nieuwe mbo-verpleegkundige modules ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Ontwikkelen van een geheel nieuwe module Verpleegtechnisch handelen voor verpleegkunde studenten niveau 4 (mbo-v) bestaande uit 6 lessen (zowel e-learningvariant als face-to-face onderwijs). Ontwikkelen van een geheel nieuwe module Deskundigheid en kwaliteit voor verpleegkunde studenten niveau 4 (mbo-v) bestaande uit 12 lessen (zowel e-learningvariant als face-to-face onderwijs).

Nieuw examen zorgorganisatie ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI) 
Ontwikkelen van een nieuwe examenopdracht inclusief casus voor de module Organisatie en kwaliteit binnen de hulpverlening (Hbo SPH, MWD en Pedagogiek). Daarnaast een advies uitgebracht over veranderingen in deze module en het gebruik van literatuur.

Nieuwe hbo-module zorgmanagement ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NTI) 
Ontwikkelen van een gehele nieuwe module Strategisch zorgmanagement, inclusief het ontwikkelen van een examentrainer met vragen en kennisclips.

Docent praktijkleren eerstejaars hbo-verpleegkunde aan opleidingsinstituut (Haagse Hogeschool) 
Half jaar zwangerschaps- en ouderschapsvervanging praktijkleren.

2016

Examinator voor hbo-zorgmanagement voor opleidingsinstituut (ISBW)
Beoordelen examenopdrachten van de module Marketing in zorg & welzijn.

Examinator voor hbo-zorgmanagement voor opleidingsinstituut (NCOI)
Beoordelen examenopdrachten van de module Marktwerking in zorg & welzijn.

Testen van zoekmachine zorg en dienstverlening voor belangenbehartigingsorganisatie ouderenzorg (IVVU) 
Advies uitgebracht naar aanleiding van het testen van de zoekmachine voor een nieuwe website van de Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU). De zoekmachine op de website toont producten of diensten die de aangesloten zorginstellingen leveren op het gebied van verpleging en verzorging in het kader van de Wlz, Zvw, Wmo of particuliere dienstverlening.

Examenopgaven zorgmanagement ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NTI)
Nieuwe examenvragen ontwikkelen voor de module Management in Zorg zodat de student zich de aangeboden leerstof eigen kan maken (memo-trainer aNewSpring).

Leergang Management in Zorg actualiseren voor een opleidingsinstituut (Laudius)
Volledig herschrijven van Module 1 (Gezondheidszorg in Nederland) en Module 2 (Wet- en regelgeving in de zorg) van de door mij ontwikkelde hbo-cursus Management in de (gezondheids)zorg. 

Projectmatige ondersteuning Good Practices in de langdurige zorg voor overheidsorganisatie (Zorginstituut Nederland)
Inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden in de langdurige zorg (ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg) en stimuleren dat projectleiders deze praktijkvoorbeelden op de website www.zorginzicht.nl plaatsten.

Zorg en dienstverlening ouderenzorg beschrijven en testen van zoekmachine voor belangenbehartigingsorganisatie (IVVU) 
Beschrijven van de producten/diensten die ouderenzorgorganisaties leveren in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en particuliere dienstverlening. Het doel was de website en zoekmachine van de Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU) actualiseren zodat deze ‘Wlz-proof’ is. Advies uitgebracht over aanpassingen in de zoekmachine.  

2015

Modules actualiseren / ontwikkelen  voor opleidingsinstituut (NCOI)
Een advies uitgebracht over de Masterclass Strategisch Management Zorg en Welzijn, op basis van mijn advies deze module geactualiseerd. Een geheel nieuwe module Methodisch Werken voor de Lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn ontwikkeld. Een case als examenopdracht voor de module Organisatie en kwaliteit binnen de hulpverlening ontwikkeld. De module Begeleiden van ouderen voor de opleiding hbo-Ouderenzorg geactualiseerd.

 • beoordelaar examens van de module Marktwerking in zorg & welzijn;
 • beoordelaar moduleopdrachten Verpleegkunde (hbo-v);

Nieuwe hbo-module zorgmanagement ontwikkelen voor opleidingsinstituut (ISBW) 
Ontwikkelen van een gehele nieuwe module Zorgmanagement. 

Projectmatige ondersteuning Good Practices in de langdurige zorg voor overheidsorganisatie (Zorginstituut Nederland)
Inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden in de langdurige zorg (ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg) en stimuleren dat projectleiders deze praktijkvoorbeelden op de website www.zorginzicht.nl plaatsten.

Projectmatige ondersteuning verpleegkundig beroepsprofiel voor beroepsvereniging (V&VN) 
Projectmedewerker in het project Toekomstbestendige beroepen in verpleging en verzorging van de V&VN Beroepsvereniging verpleegkundigen & verzorgenden. Rapport met het verpleegkundig beroepsprofiel verscheen op 3 december 2015. De werkzaamheden bestonden uit het analyseren van documenten, kritisch meedenken over op te leveren (deel)producten, schrijven van een notitie over sectorspecifieke bekwaamheden en verslaglegging sectorbijeenkomsten.  

Nieuwe hbo-verpleegkundige modules ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)
Geheel nieuwe module Hbo-verpleegkundige binnen de GGZ  voor de hbo-v ontwikkeld.

Examenopgaven zorgmanagement actualiseren voor opleidingsinstituut (Laudius)
Actualiseren van examens die bij de Leergang Management in de (gezondheids)zorg horen.

2014

9-2014 ◊ 12-2014: NCOI

 • beoordelaar examens van de module Marktwerking in zorg & welzijn;
 • ontwikkelen module Management van Zorgprocessen;
 • actualiseren Masterclass Strategisch Management voor Zorg en Welzijn.

6-2014 ◊ 7-2014Instituut Laudius
Actualiseren van de hbo-cursus Management in de (gezondheids)zorg in verband met de transities en de beleidsontwikkelingen 2015 in de gezondheidszorg.

1-2014 ◊ 7-2014: NCOI

 • ontwikkelen module Zorg voor jezelf en specifieke doelgroepen (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn);
 • ontwikkelen examen Vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase II (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen examen Leefstijl en bevorderen van gezond gedrag/GVO (lerarenopleiding GW).
 • ontwikkelen nieuwe minor module Hbo-verpleegkundige binnen de MGZ (hbo-v);
 • actualiseren module Marktwerking in de zorg;
 • actualiseren module Financieel management voor zorg en welzijn;
 • actualiseren module Strategisch zorgmanagement;
 • ontwikkelen module Ziekte & Gezondheid (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen examen Vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase II (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen examen voor module Voeding (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen examen Vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase I (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen module Begeleiden van Ouderen (hbo-Ouderenzorg).

2013

9-2013 ◊ 12-2013: NCOI

 • examinator vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase I (lerarenopl. GW);
 • actualiseren module Voeding (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn);
 • ontwikkelen module Levensloop en Begeleidingsactiviteiten (lerarenopleiding GW);
 • ontwikkelen examen voor module Organisatie van de gezondheidszorg (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn);
 • ontwikkelen examen voor module Zorg voor jezelf en specifieke doelgroepen (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn);
 • actualiseren module Verpleegkundig begeleiden (hbo-v);
 • actualiseren module Management in Zorg n.a.v. gebruik nieuwe literatuur;
 • ontwikkelen examen Vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase II (lerarenopleiding GW);
 • actualiseren module Organisatie en Kwaliteit binnen hulpverlening n.a.v. gebruik nieuwe literatuur.

9-2013 ◊ 10-2013: Ideon dementie professionals
Meegedacht en meegeschreven bij de ontwikkeling van trainingen over dementie voor zorgprofessionals.

5-2013 ◊ 08-2013: NCOI

 • ontwikkelen herexamen voor de module Management in Zorg;
 • ontwikkelen examen en herexamen Vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase I (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn);
 • ontwikkelen nieuwe onderwijsmodule Organisatie van de gezondheidszorg van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Fase I;
 • ontwikkelen nieuwe onderwijsmodule Verpleegkunde en specifieke doelgroepen;
 • actualiseren hbo-module Ouderenzorg.

vanaf 7-2013: Instituut Laudius
Examinator voor de cursus Management in (Gezondheids)zorg.

5-2013 ◊ 7-2013: Instituut Laudius
Ontwikkeling van vijf examens voor leergang Management in (Gezondheids)zorg.

1-2013 ◊ 5-2013: NCOI

 • examinator voor de module Professioneel medisch begeleiden (hbo-v);
 • ontwikkelen twee examens voor de module Management in Zorg;
 • meelezer (schaduwauteur) voor de module Verpleegkunde;
 • ontwikkelen van examen voor de module Professioneel medisch begeleiden.

11-2012 ◊  1-2013 : NCOI

 • module Management in Zorg (hbo-Zorgmanagement) aangepast, herschreven en nieuwe managementliteratuur geselecteerd;
 • Professioneel medisch begeleiden ontwikkeld, een volledig nieuwe onderwijsmodule voor eerstejaars hbo-v studenten.

2012

vanaf 8-2012:  NCOI Denktank hbo-v (nu: werkveldcommissie)
Zitting in de denktank hbo bachelor Opleiding tot Verpleegkundige. Meedenken over het curriculum hbo-v en accreditatie. De eerste studenten zijn in september 2012 gestart.

vanaf 5-2012: Instituut Laudius
Vakdocent Management in Zorg. Ik begeleid de cursisten die de leergang Management in de (gezondheids)zorg volgen. Het betreft afstandsonderwijs. In januari 2013 een handreiking geschreven met allerlei tips voor studenten. Met als doel de studeerbaarheid van de cursus Management in Zorg te verhogen voor studenten die (nog) niet werkzaam zijn in de gezondheidszorg of (nog) geen manager zijn.

4-2011 ◊ 12-2012   Instituut Laudius
Een volledig nieuwe cursus Management in de (gezondheids)zorg ontwikkeld,  die uit tien verschillende modules bestaat. Voor beginnend leidinggevenden in de sector zorg of welzijn. Ik werkte nauw samen met een deskundige meelezer / schaduwauteur. Hij is bedrijfskundige en in het dagelijks leven manager van een grote welzijnsorganisatie. Vanaf februari 2012 heeft het Instituut Laudius deze leergang aan studenten aangeboden via internet.

5-2012 ◊ 11-2012 Academie voor Ambulancezorg
Het herschrijven van alle onderwijsmodules naar aanleiding van de evaluatie van de initiële opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs.

5-2012 ◊ 7-2012 RoparunCentrum Rotterdam
Tijdelijke beleidsondersteuning aan directie van het RoparunCentrum Rotterdam. De samenwerkingswerkingspartners geïnterviewd over de huidige samenwerking en toekomstwensen. Hierover een uitgebreide rapportage gemaakt inclusief aanbevelingen. Overige rapportages die ik schreef: subsidieaanvraagmogelijkheden, programma van eisen voor de inrichting, huisartsenstructuur in de regio en een menukaart met het aanbod van diensten. Verder in samenwerking met de Vruchtenburg en het Maasstad Ziekenhuis met succes een subsidieaanvraag ingediend voor het project over zorgarrangementen. De eerste beoordeling door de subsidiegever / verzekeraar was positief: de ingediende aanvraag kwam dus door de ‘quick scan’, waardoor het RoparunCentrum een definitieve aanvraag mocht indienen.

5-2012 ◊ 7-2012 RAVU
Evaluatie van de pilot ‘Van ervaren verpleegkundige naar ambulanceverpleegkundige‘. Hiervoor interviewde ik betrokken partijen waaronder cursisten, docenten, werkbegeleiders, managers van betrokken afdelingen en een MMA. Naar aanleiding hiervan ontving de opdrachtgever een uitvoerig evaluatierapport.

5-2012 ◊ 6-2012 NCOI
Ontwikkelen van het beroepsprofiel ‘Operationeel leidinggevende in de zorg en welzijn‘ voor het Associate Degreeprogramma Management in Zorg. AD-programma’s zijn nieuwe, tweejarige opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Projectmatige ondersteuning lesmodules ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs (Academie voor Ambulancezorg)
Projectmatige ondersteuning aan de afdeling Opleidingen van de landelijke Academie voor Ambulancezorg te Harderwijk, i.v.m. de herziening van de initiële opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. De projectondersteuning bestond uit: het redigeren van het startdocument voor de onderwijsvernieuwing ‘Partners in Opleiden‘ en alle bijbehorende onderwijsmodules voor ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs, onderlinge afstemming tussen de verschillende modules, beoordelen van aangeboden lesstof en leerdoelen op grond van didactische visie en te behalen eindtermen. Teksten aangeleverd en interviews gehouden voor het Jaarverslag 2011.

Projectmatige ondersteuning lesmodules ambulanceverpleegkundigen (RAVU)
Projectmatige ondersteuning aan de afdeling Opleidingen van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) ten behoeve van een nieuwe opleiding voor ambulanceverpleegkundigen. De projectondersteuning bestaat uit: het redigeren van het opleidingsprogramma en alle bijbehorende onderwijsthema’s, onderlinge afstemming tussen de verschillende thema’s, beoordelen van aangeboden lesstof en leerdoelen op grond van didactische visie en te behalen eindtermen, en het ontwikkelen van nieuwe module ‘Werkbegeleiding door ambulanceverpleegkundigen’.

2011

Leergang Management in Zorg ontwikkelen voor opleidingsinstituut (Laudius)
Een volledig nieuwe cursus Management in de (gezondheids)zorg voor beginnend leidinggevenden in de sector zorg of welzijn. Bestaat uit 10 modules. Vanaf februari 2012 tot op heden biedt het Instituut Laudius deze leergang aan studenten aan als afstandsonderwijs.  

Projectmatige ondersteuning lesmodules ambulanceverpleegkundigen (RAVU)
Voor een nieuwe opleiding voor ambulanceverpleegkundigen ondersteuning geboden aan de afdeling Opleidingen van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU): het redigeren van het opleidingsprogramma en alle bijbehorende onderwijsthema’s, onderlinge afstemming tussen de verschillende thema’s, beoordelen van aangeboden lesstof en leerdoelen op grond van didactische visie en te behalen eindtermen.

Lesmodules zorgmanagement ontwikkelen voor opleidingsinstituut (NCOI)

 • Marktwerking in zorg en welzijn / Zorgmarketing (hbo)
 • Strategisch management voor zorg en welzijn (Masterclass)
 • Management van zorgprocessen (Post Bachelor)
 • Management van gezondheidszorg (Masterclass)
 • Organisatie en Management in zorg en welzijn (Masterclass)

Bedrijfsplan ontwikkelen voor kleinschalige hospice (MH Consultant)
In opdracht van het bureau Maudy Hylkema Consultant een bedrijfsplan, invoeringsplan en communicatieplan geschreven voor het opzetten van een BijnaThuisHuis van een grote Rotterdamse VVT-instelling (verpleging, verzorging, thuiszorg). Een BijnaThuisHuis is een kleinschalige vrijwilligers-hospicevoorziening waarbij de professionele zorgverlening  vanuit de eerstelijnszorg wordt ingezet. Het bedrijfsplan bevatte een uitgebreide verkenning van beleid, vraag en aanbod van palliatieve terminale zorg in Nederland; een beschrijving van regionale zorgaanbod en (samenwerkings)partners en een organisatiebeschrijving inclusief rechtsvorm, financiering en exploitatie van het BijnaThuisHuis. Het BijnaThuisHuis werd in 2012 geopend.

2010

Lesmodules zorgmanagement actualiseren voor opleidingsinstituut (NCOI)

 • Masterclass Management van gezondheidszorg (MBA)
 • Zorgmanagement  (hbo)
 • Examen Management in de zorg (hbo)
 • Management in de zorg (mhbo)
 • Management voor Overheid en Non-profit (Master class)
 • Management van zorgprocessen (Post Bachelor)
 • Management van gezondheidszorg (Masterclass)