Bedrijfsplan hospice

In opdracht van het Bureau Maudy Hylkema Consultant een bedrijfsplan, invoeringsplan en communicatieplan geschreven voor het opzetten van een hospicevoorziening ofwel BijnaThuisHuis van een grote Rotterdamse VVT-instelling (verpleging, verzorging, thuiszorg). Een BijnaThuisHuis is een kleinschalige vrijwilligers-hospicevoorziening waarbij cliƫnten hoofdzakelijk vanwege sociale redenen worden opgenomen. De professionele zorgverlening wordt vanuit de eerstelijnszorg ingezet. Het bedrijfsplan bevat een uitgebreide verkenning van beleid, vraag en aanbod van palliatieve terminale zorg in Nederland; beschrijving van regionale zorgaanbod en (samenwerkings)partners; omschrijving kenmerken BijnaThuisHuis (waaronder missie, visie, doelgroep, huisvesting), organisatiebeschrijving en rechtsvorm, financiering en exploitatie. Ik schreef dit in de periode december 2010 tot juni 2011. De opdrachtgever was erg tevreden. Mevrouw Maudy Hylkema schreef een aanbeveling op LinkedIn