Hogeschool Rotterdam

Vanaf 1 januari 2008 tot 1 januari 2010 werkte ik als docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam.  Ik gaf les aan derde en vierde jaars HBO-V studenten die gekozen hadden voor de richting Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en de minor Intensieve Klinische Zorg.

Ik verzorgde verschillende onderwijsprogramma’s waaronder de leerarrangementen Zorg voor chronisch zieken, Individuele en Collectieve preventie, GVO, Zorgprogrammering,  Zorgcoördinatie en Verpleegbeleid. Het competentiegericht leren stond centraal, waarbij HBO-verpleegkundigen vijf centrale rollen (zorgverlener, regisseur, ontwerper, coach en beroepsbeoefenaar) aangeleerd kregen. Sommige groepen begeleidde ik met behulp van het e-learning- programma  VAL (Virtual Actual Learning).

Behalve het onderwijsprogramma verzorgde ik ook de studieloopbaancoaching en begeleidde de studenten tijdens hun stage. Hiervoor bezocht ik verschillende stage-adressen in Rotterdamse en Dordrechtse ziekenhuizen. Ook was ik enige tijd als docent verbonden aan een leerunit neurochirurgie waar ik de studenten begeleidde en supervisie gaf. Tijdens deze periode behaalde ik op 1 juli 2008 mijn didactische aantekening.

Een beleidsmatige opdracht verrichtte ik voor het studentendecanaat aan het Academieplein. Dit resulteerde in een notitie waarin ik de huidige website beoordeelde en aanbevelingen deed voor veranderingen. Zo ging ik bijvoorbeeld in op de volgende aspecten:

  • Is de inhoudelijke informatie correct?
  • Komt de informatie overeen met de taken die het studentendecanaat verricht?
  • Welk doel beoogt deze website en welke eisen stellen de studentendecanen aan hun website en hoe staat het met de gebruikersvriendelijkheid van de site?
  • Welke informatie geven andere hogescholen?
  • Wat vindt de beroepsgroep LOSHBO?
  • Aanbevelingen zoals o.a. het gebruik van een andere, overzichtelijkere indeling, toevoeging van een rubriek met FAQ’s, toevoeging van informatie voor docenten en/of studieloopbaancoaches, interactiever gebruik (forum, afspraak mogelijkheden, decanen-online).

Voor het gebruik van deze website schreef ik een korte handige mindmap, waardoor de studiedecaan snel kan inloggen en informatie kan updaten of nieuwe informatie toevoegen.