IVVU

Vanaf 1 januari  2003 tot november 2007 werkte ik als beleidsmedewerker Verpleging & Verzorging bij de Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging Utrecht (IVVU) in Nieuwegein. Indertijd een koepelorganisatie waarbij alle verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Utrecht waren aangesloten. Mijn aandachtsgebieden waren:

  • Indicatiestelling,
  • AZR & Zorgtoewijzing,
  • De positie van de cliënt,
  • Kwaliteit van zorg,
  • en de website.

Ik zorgde voor de beleidsmatige ondersteuning van de leden en het bestuurlijk ketenoverleg, waaraan de aanbieders, het CIZ en het zorgkantoor deelnamen. Verder coördineerde ik de projecten ‘Medische zorg in verzorgingshuizen’ en Consumenteninformatie (alle Utrechtse instellingen op KiesBeter.nl) en organiseerde jaarlijks twee werkconferenties over indicatiestelling voor opnamefunctionarissen en maatschappelijk werkers.  Ook schreef ik veel nieuwsbrieven en notities.