Roparun Centra

Het RoparunCentrum Rotterdam biedt zorg en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten om de kwaliteit van leven optimaal te houden. Het is een centrum waar iemand terecht kan voor informatie, maar ook voor zorg. Alles onder één dak op de Zorgboulevard in Rotterdam. De wegwijzer geeft informatie op maat, zorgt voor de juiste doorverwijzing en biedt ondersteuning bij praktische zaken.

Van half mei tot en met half juli 2012 bood ik beleidsondersteuning aan de directie. Veel vanuit huis, maar ik was ook twee á drie dagen per week in het Roparun Centrum Rotterdam te vinden. Aan het einde van deze periode overhandigde ik hen de volgende verslagen of notities:

  • Uitgebreid evaluatieverslag over de huidige samenwerking tussen de partners in het centrum Rotterdam en hun toekomstwensen. Hiervoor interviewde ik alle samenwerkingspartners;
  • Notitie waarin de subsidieaanvraagmogelijkheden voor het project Zorgarrangementen waren uitgeschreven;
  • Programma van Eisen voor de inrichting van het huidige pand en voor het inrichten van toekomstige centra;
  • Notitie waarin de huisartsenstructuur in de regio Rijnmond-Zuid was uitgeschreven;
  • Notitie over de mogelijkheden van een menukaart waarop het aanbod van de diensten wordt aangegeven;
  • In samenwerking met de Vruchtenburg en het Maasstad Ziekenhuis diende ik een eerste aanvraag in bij een verzekeraar voor het project Zorgarrangementen. Deze aanvraag diende als een Quick Scan voor de verzekeraar en werd positief ontvangen. Hierdoor kreeg het RoparunCentrum Rotterdam de mogelijkheid om een daadwerkelijke aanvraag in te dienen.