Zilveren Kruis / Zorgkantoor Rotterdam

In 1995 werd ik aangenomen bij het Zilveren Kruis, maakte een aantal fusies mee en verliet na ruim zeven jaar deze organisatie.  Ruim twee jaar was ik Accountmanager Verpleging & Verzorging met landelijke particuliere thuiszorg en kraamzorg. Naast het signaleren van beleidsmatige trend, contracteerde ik met collega’s  landelijke thuiszorg instellingen (niet-AWBZ) en kraamzorginstellingen. De inkoop en de afhandeling van de kraampakketten heb ik met veel plezier gedaan. Vanaf de introductie van het Persoonsgebonden Budgetten in 1995 maakte ik samen met twee juristen deel uit van de bezwaarschriftencommissie PGB. Boeiende zaken kwamen hier aan de orde mede naar aanleiding van interventie van de voormalig staatssecretaris van VWS. 

Vanaf september 1997 tot jaareinde 2001 hield ik mij bezig als Beleidsmedewerker Verpleging & Verzorging met de wachtlijstproblematiek in de sector V&V. Voor de beschikbaar gestelde volumemiddelen in het kader van de MeerjarenAfspraken van het ministerie VWS, stelde ik samen met collega’s zgn. bestedingsvoorstellen samen.  In de beleidsplannen voor het oplossen van de wachtlijsten V&V in de regio Rotterdam hadden we veel oog voor het spreiden van de zorg en alternatieve zorg voor verpleeg- en verzorgingshuizen in de thuissituatie. Uiteraard werden de plannen getoetst op financiële consequenties en  onderbouwing.   

Het laatste jaar bij het Zorgkantoor Rotterdam was ik projectmedewerker voor de  Stichting ILZA. Als ambtelijk secretaris zorgde ik voor de beleidsmatige ondersteuning van een aantal werkgroepen en de stuurgroep. Het doel van dit project was de integratie van de indicatiestelling van Langdurig ZorgAfhankelijken (Geestelijke Gezondheidszorg) in een bestaand Regionaal IndicatieOrgaan (RIO).