Ambulancezorg

Bijna twee jaar lang was ik betrokken bij de opleidingen in de ambulancezorg. Eind 2010 werd ik gevraagd om projectmatige ondersteuning te bieden aan de afdeling Opleidingen van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). Het ging om een nieuwe opleiding waarbij ervaren verpleegkundigen opgeleid werden tot ambulanceverpleegkundige. De projectondersteuning bestond uit:

  • het redigeren van het opleidingsprogramma en alle bijbehorende onderwijsthema’s;
  • de onderlinge afstemming tussen de verschillende thema’s;
  • het beoordelen van aangeboden lesstof en leerdoelen op grond van didactische visie en eindtermen;
  • het ontwikkelen van het thema werkbegeleiding.

Evaluatie
Vervolgens werd ik in mei 2012 gevraagd om deze pilot ‘Van ervaren verpleegkundige naar ambulanceverpleegkundige’ van de RAVU te evalueren. Vooraf stelde ik in overleg met de opdrachtgever een ‘topiclijst’ samen. Ik interviewde cursisten, docenten, werkbegeleiders, managers van betrokken afdelingen en een MMA. Het resulteerde in een uitvoerig evaluatierapport voor de opdrachtgever.

Landelijke Academie
Tijdens mijn werkzaamheden voor de RAVU werd er in maart 2011 gevraagd of ik ook de afdeling Opleidingen van de landelijke Academie voor Ambulancezorg te Harderwijk projectmatig wilde ondersteunen. De initiële opleidingen voor zowel ambulanceverpleegkundigen als ambulancechauffeurs werden volledig opnieuw ingericht en samengevoegd. Hiervoor redigeerde ik het startdocument voor de onderwijsvernieuwing ‘Partners in Opleiden’ en alle bijbehorende onderwijsmodules voor ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs. Met de bijbehorende onderlinge afstemming tussen de verschillende modules, beoordelen van aangeboden lesstof en leerdoelen op grond van didactische visie en te behalen eindtermen.

Tijdens deze periode leverde ik eveneens een bijdrage aan het Jaarverslag 2011. Ik leverde teksten voor het jaarverslag aan op basis van de interviews die ik voerde met medewerkers, cursisten, docenten en enkele samenwerkingspartners van de Academie voor Ambulancezorg.

Nog een opdracht..
De herziene initiële opleiding voor de verpleegkundigen en chauffeurs startte in september 2011. Naar aanleiding van de ervaringen van het docententeam en de cursisten werd de opleiding verder aangescherpt en aangepast. In de periode mei tot en met november 2012 kreeg ik alle onderwijsmodules weer om te redigeren. Omdat er gekozen was voor een andere layout, was er veel werk aan de winkel.