Laudius Business School

Uitdaging: eigen HBO leergang Management in Zorg ontwikkelen

Voor het instituut Laudius startte ik in 2011 met het ontwikkelen van de leergang “Management in Zorg”. In november 2012 rondde ik het af en heb de tien mappen op mijn bureau staan. Ik leverde de modules in platte tekst aan. Een neerlandicus van Laudius redigeerde de modules. De layout en foto’s werden ook door Laudius verzorgd. Inhoudelijk kreeg ik feedback van een meelezer. Ook wel schaduwauteur genoemd. Hij is bedrijfskundige en werkzaam als manager financiën bij een grote welzijnsorganisatie.

Lancering HBO Leergang

Vanaf februari 2012 wordt deze HBO-leergang aangeboden aan studenten. Rond april 2012 stuurden de eerste studenten mij hun huiswerkopgaven. Iedere module sluit namelijk af met tien huiswerkopgaven. Hierin passen de studenten de theorie toe op hun eigen organisatie en leidinggevende taken. Ik beoordeel deze huiswerkopgaven.

Compact en gedegen overzicht

Management in Zorg geeft (aankomende) leidinggevenden in zorg- en welzijnsinstellingen de mogelijkheid zich verder te verdiepen en ontwikkelen op het gebied van Management & Organisatie. Op de website van Laudius wordt aangegeven dat deze leergang de student een compact en gedegen overzicht geeft van enerzijds de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en anderzijds theorieën van management en organisatie.  Het biedt zowel grondige basiskennis als specialistische kennis aan en er worden praktijkvoorbeelden gegeven.

Na afloop van deze leergang  is de student dan ook in staat om de leidinggevende taken beter uit te oefenen.

Deze HBO-leergang bestaat uit de onderstaande tien modules:

Module 1          ‘Gezondheidszorg in Nederland’
Module 2          ‘Wet- en regelgeving in de zorg’
Module 3          ‘Organisatie’
Module 4          ‘Management’
Module 5          ‘Procesmanagement’
Module 6          ‘Communicatie’
Module 7          ‘Sociaal beleid’
Module 8          ‘Economie en financieel management’
Module 9          ‘Marketing en kwaliteitszorg’
Module 10        ‘Leiderschap: Gedrag en attitude’