Welke boeken heb ik gebruikt?

Hieronder de titels van de 57 centimeter aan boeken die ik gebruikte voor het schrijven van de HBO-leergang Management in de Gezondheidszorg in opdracht van Laudius business school, Nederland:

Boot J.M. en Knapen M.H.J.M. De Nederlandse Gezondheidszorg 2005, Bohn, Stafleu, van Loghum

Beer L. de, Gezondheidsrecht 2011, Wolf studyguide

Benders J., Rouppe van der Voort M. en Berden B. Lean denken en doen in de zorg.  Acht verhalen uit de praktijk 2009, Boom Lemma Uitgevers

Covey Stephan R. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 2011, Business Contact

Covey Stephen R., Merill, Roger en Merill, Rebecca Timemanagement volgens Covey 2010, Business Contact

Eppink J., Melker G. en Tack P. Bouwstenen van Management en Organisatie 2009, Concept uitgeefgroep, Educatieve Uitgeverij Nederland

FunktieMediair Flexibilisering van arbeid in de zorg mei 2010, uitgave FunktieMediair.

Gevers T. Dirigeren & meespelen. Zowel leidinggevende als collega: hoe doe je dat? 2007, Business Contact

Hardjono H. en Bakker R. Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen 2011, Kluwer

Heijnsdijk,J. en Sar, A. van der Organisatie, Leiding & Management 2009, Noordhoff Uitgevers

Hermans H.E.G.M., en Buijsen, M.A.J.M. Recht en gezondheidszorg, 2010, Elsevier Gezondheidszorg

Hilterman G.en Grummels M. Bedrijfskundige aspecten in de zorg 2009, Elsevier Gezondheidszorg

Kastelein W.R., Legemaate J. Gezondheidsrecht 2010-2011, 2010, Sdu Wettenverzameling

Lanting M. Iedereen CEO. Netwerkleiderschap en de nieuwe organisatie 2011, Business Contact

Lee F. Als Disney de baas was in uw ziekenhuis, 9½ dingen die u anders zou doen 2009, Reed Business BV

Leenders M. Communicatie! Schrijven en spreken op hbo-niveau 2009, Edu’Actief, Meppel

Leenen H.J.J., Dute J.C.J. en Kastelein W.R, Handboek Gezondheidsrecht Deel II: Gezondheidszorg en recht  2008, Bohn Stafleu van Loghum

Lohman B. en Os J. van Praktisch Lean Management 2009, Maj Engineering Publishing

Mintzberg H. Organisatiestructuren juni 2010, Pearson

Moen J. en Ansems P. Brevet van leiderschap. Reflectie op eigen managementstijl 2004, Elsevier gezondheidszorg

Moen J. en Ansems P. Kleur bekennen. Kleedkamergesprekken over leiderschap 2010, van Gorcum

Noomen Drs. J.L. Integraal personeelsmanagement. Een praktijkgerichte leerroute, 2004 Uitgeverij Nelissen, Soest

Remmerswaal J. Handboek groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk 2006. Uitgeverij H. Nelissen

Sassen, B. Gezondheidsvoorlichting en preventie’, leidraad voor verpleegkundigen 2006, Elsevier Gezondheidszorg

Schut E. en Rutten F. Economie van de gezondheidszorg 2009, Elsevier Gezondheidszorg

Sluijs, A. van Van basis tot budget. Financieel beleid voor niet-financieel management in de zorg. 2004. Elsevier Gezondheidszorg.

Verveen J. Bullsh!t management. Terug naar de essentie van organisaties 2011, Academic Services van Sdu Uitgevers bv.

Verder maakte ik uiteraard veel gebruik van websites, met name van Zorgvisie en het Ministerie van VWS. Een greep uit voor deze leergang veel geraadpleegde sites:

zorgvisie.nl
rijksoverheid.nl/ministeries/vws
floormanagement.nl
managementboek.nl
startpagina.management.nl
management.nl
123management.nl
managersonline.nl
leren.nl
competentiemanagement.startpagina.nl
aartbontekoning.com

leeftijdophetwerk.nl
penoactueel.nl
wfz.nl
jaarverslagenzorg.nl
zorgvoorbeter.nl
prezi.nl
social-media.nl
nima.nl
zorgmarketeers.nl
hkz.nl
perspektkeurmerk.nl
cz.nl
fredlee.nl
franklincovey.nl