NCOI

In april 2010 voerde ik het eerste gesprek met het NCOI. Dit resulteerde in een drietal opdrachten, die eind september 2010 werden afgerond. Daarna volgden andere ontwikkel- en verbeteropdrachten voor modules van de opleidingen:

 • Management in de Gezondheidszorg;
 • HBO-Verpleegkunde en de
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn.

Ook ontwikkel ik examens voor deze opleidingen en neem ook af en toe examens af.

Wat doet een lesmateriaalontwikkelaar?

Voor de allereerste twee modules was ik ‘meelezer’. Voor de modules daarna vervulde ik de functie van ontwikkelaar. In de functie van meelezer ben je samen met de ontwikkelaar eindverantwoordelijk voor het studiemateriaal.  Het NCOI heeft de volgende verwachtingen van een ontwikkelaar.  Je geeft kritisch en nauwkeurig feedback en komt met voorstellen ter verbetering als dat noodzakelijk is.

Goede beoordeling van studiemateriaal

Het is belangrijk dat je het studiemateriaal kunt beoordelen van uit de betreffende doelgroep. Je beoordeelt de actualiteit van de thema’s en van de te behandelen literatuur.  Als (materiaal)ontwikkelaar schrijf je heldere, instructieve teksten voor de juiste doelgroep, koppel je theorie aan praktijk en besteed je veel aandacht aan (praktijk)opdrachten. Per les formuleer je concrete leerdoelen, hou je rekening met de leercyclus van Kolb en maak je realistische tijdsplanningen voor de docent. Je hanteert een goede verdeling en volgorde van de te bespreken onderwerpen en je selecteert de meest passende literatuur. Behalve het ontwikkelen van lesmateriaal, verdiep je je ook in de examenopdracht, schrijf je eveneens handleidingen en aanwijzingen voor docenten en geef je antwoordindicaties bij de verschillende opdrachten.

Mijn opdrachten voor het NCOI

Hieronder een overzicht van mijn ontwikkelopdrachten voor het NCOI:

 • Examinator voor HBO-V en Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn
 • Modules Ouderenzorg en Begeleiden van Ouderen (HBO Ouderenzorg)
 • Modules en examens vakinhoudelijke ontwikkeling gezondheidszorg Fase I en Fase II (Lerarenopleiding GW)
 • Examens en modules Management in Zorg (HBO Zorgmanagement)
 • Module en Examen Medisch professioneel begeleiden (HBO-V)
 • Modules Specifieke doelgroepen en Verpleegkunde (HBO-V)
 • Management in zorg (HBO Zorgmanagement)
 • Masterclass Strategisch management voor zorg en welzijn (MBA)
 • Beroepsprofiel operationeel leidinggevende zorg/welzijn (AD-programma)
 • Management van zorgprocessen (post Bachelor)
 • Marktwerking in zorg en welzijn (HBO)
 • Management van gezondheidszorg (Masterclass)
 • Organisatie en Management in zorg en welzijn (Masterclass)
 • Masterclass Management van gezondheidszorg (MBA en Associate Master Bedrijfskundig Zorgmanagement)
 • Zorgmanagement  (behorend bij Management van Gezondheidszorg en Welzijn)
 • Management in de zorg (MHBO Zorgcoördinator)
 • Management voor Overheid en Non-profit (Master class)
 • Management van zorgprocessen (Post Bachelor, meelezer)
 • Management van gezondheidszorg (Masterclass, meelezer)