Referenties

Opdrachtgevers zeiden het volgende over Margreet:

Zij is een aanwinst voor iedere zorgorganisatie die behoefte heeft aan zorgvuldig uitgezocht, netjes gestructureerde en duidelijke stukken! Margreet is zeer zorgvuldig in haar verkenningen. Zij kan voortreffelijk schrijven en is heel accuraat.

Margreet is heel creatief in het maken van onderwijs. De werkvormen die ze kiest zijn heel afwisselend, dragen bij tot een beter begrip van de stof en dagen studenten uit met de stof aan de slag te gaan. De e-learnings die zij maakt in aNewSpring tonen haar kwaliteiten als onderwijskundige en ontwikkelaar. Ze krijgen zeer goede recensies van gebruikers.

Margreet begrijpt goed wat je van haar verwacht en verdiept zich in de materie. Zij overlegt op de juiste momenten en communiceert op een zeer professionele, maar vooral plezierige manier. Bij meerdere gelegenheden en op verschillende vlakken hebben wij tot grote tevredenheid met Margreet gewerkt.

Gedreven ontwikkelaar

Aanbeveling door Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum en voorzitter RvT stichting PVP (LinkedIn juli 2019)

“Margreet heeft zeer succesvol voor het Korsakov kenniscentrum een e-learning gemaakt op het platform van aNewSpring. Margreet heb ik leren kennen als een gedreven ontwikkelaar die doordacht aan de slag gaat met een heldere structuur. De e-learning toont haar kwaliteiten als onderwijskundige en ontwikkelaar, en het krijgt zeer goede recensies van gebruikers. Zowel de opbouw van de e-learning als de geschreven teksten zijn creatief en goed leesbaar en goed op de doelgroep afgestemd. Ook kan zij zich uitstekend verplaatsen in de doelgroep. Margreet communiceert helder en tijdig met de opdrachtgever. Ik kijk met heel veel plezier terug op onze samenwerking. Margreet is een fijne collega en vooral ook een fijn mens. Altijd open en eerlijk, enthousiast, scherp, doortastend en sociaal.”

  • November 2017 t/m februari 2019
  • Het ontwikkelen van een e-learning voor een basiscursus over het syndroom van Korsakov
  • De module is geaccrediteerd door V&VN

Goede begeleiding en feedback

Aanbeveling door Ellen van Steenveldt, eigenaar Quanta Cura, mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner WLZ (LinkedIn februari 2018)

“In de afgelopen 2,5 jaar heb ik de begeleiding van Margreet mogen ontvangen tijdens de opleiding Management in de Gezondheidszorg. Ik heb deze begeleiding altijd als zeer prettig ervaren. Margreet geeft op een positieve wijze feedback. Ook was zij altijd erg snel in het reageren op mijn opdrachten en kwam snel met een beoordeling. Ik heb de opleiding met een zeer goed resultaat afgesloten, ik ben Margreet erg dankbaar voor de begeleiding en haar feedback.”

  • vanaf april 2012
  • Docent Management & Organisatie in de Zorg voor het Instituut Laudius
  • Begeleiding van cursisten bij huiswerkopgaven behorend bij de tien modules van de cursus Management in de Zorg van het Instituut Laudius

Zeer resultaatgericht

Aanbeveling door Angelie van der Aalst, Sr. Adviseur bij Zorginstituut Nederland (LinkedIn juli 2015)

“Betrokken, precies en volledig zijn kenmerken van de manier waarop Margreet zich heeft ingezet tijdens haar werk voor het Good Practice traject van het Zorginstituut Nederland. Margreet kan enorm goed luisteren en is zeer resultaatgericht. Het is een plezier om met haar samen te werken.” 

  • Vanaf maart tot en met juli 2015
  • Verlenging van november 2015 t/m juli 2016
  • Het verzamelen en inventariseren van goede praktijkvoorbeelden in de langdurige zorg
  • Projectleiders stimuleren om het goede praktijkvoorbeeld te plaatsen in de Kwaliteitsbiliotheek van Zorginstituut Nederland (www.zorginzicht.nl)

Duidelijke feedback

Aanbeveling door Monique Beestman, bestuurder Welthuus Zorgtechniek en Innovatie  (LinkedIn mei 2014)

“Ik heb Margreet als docent leren kennen toen ik als student bij Laudius de opleiding Management in de Gezondheidszorg heb gevolgd.  Margreet gaf bij het nakijken van het huiswerk duidelijk en uitgebreid commentaar, waar ik goed mee aan de slag kon. Dankzij deze begeleiding bij de cursus heb ik het gevoel daadwerkelijk de cursus te kunnen toepassen in mijn huidige functie als manager bedrijfsvoering.” 

   • Monique Beestman heb ik begeleid bij de cursus Management in de Gezondheidszorg van Laudius Business school. Zij heeft de 10 modules succesvol behaald;
   • Monique is Manager bedrijfsvoering Welthuus, eigenaar Auxilium Support.
   • Sinds april 2012 ben ik als docent verbonden aan deze cursus en beoordeel het ingestuurde huiswerk van studenten.

Vlotte samenwerking

Aanbeveling door Jeroen Engelaer, kerndocent NCOI (LinkedIn juni 2013)

“Ik heb Margreet leren kennen als denktanklid tijdens de ontwikkeling van de HBO-V opleiding van het NCOI. Zij maakte op mij een zeer professionele indruk. Bescheiden maar erg deskundig in haar vakgebied. Leverde een zinvolle bijdrage aan de denktank. 

Daarna ben ik ‘meelezer’ geweest van een module Ouderenzorg die door Margreet is herschreven. Ik ben een aantal keren docent geweest van deze module en vanuit die achtergrond heb ik met erg veel plezier meegewerkt aan de module. De creativiteit die Margreet aan de dag legt om een module, de bijbehorende opdrachten en theorie interessant te maken voor studenten is fantastisch. Ik wens Margreet succes met haar bedrijf en hoop nog vaker te mogen samenwerken met haar.”

    • Jeroen was meelezer bij de HBO module Ouderenzorg (mei-juni 2013).
    • Jeroen is ook zelfstandig trainer en eigenaar van Proficiency.
    • Actualisatie van deze module werd ruim drie weken voor de officiële deadline bij NCOI ingeleverd.

Creatief lesmateriaal gezondheidszorg

Aanbeveling door Ankie van Vuuren, kerndocent NCOI van hbo-V (LinkedIn december 2012)

“Ik heb Margreet leren kennen als lid van de ‘denktank’ voor het ontwikkelen van de HBO-verpleegkunde bij het NCOI. Tijdens deze overleggen heeft Margreet altijd een stimulerende bijdrage.

Ik heb haar nog beter leren kennen als ontwikkelaar van de module ‘professioneel medisch begeleiden’ voor deze opleiding. Ze is heel creatief in het maken van onderwijs. De werkvormen die ze kiest zijn heel afwisselend en dragen bij tot een beter begrip van de stof, het daagt de studenten uit met de stof aan de slag te gaan. De producten die zij aflevert zijn verzorgd en compleet. Het is prettig om met Margreet samen te werken. Ze werkt snel en houdt zich aan afspraken.”

    • Ankie van Vuuren, MSc (Master of science in Nursing) was meelezer bij de module Professioneel verpleegkundig begeleiden, geheel nieuwe module van HBO-V.
    • Ankie van Vuuren is ook zelfstandig trainer/ontwikkelaar onderwijs en hoofdauteur van Inleiding tot de gezondheidszorg. Pearson. ISBN 9789043019507 en eigenaar van Skills2care
    • Vanaf augustus 2012 maak ik deel uit van de Denktank HBO-V van NCOI, in najaar 2013 ‘herdoopt’ als werkveldcommissie.

Integere teamworker

Aanbeveling door Anouk Zelsmann, manager Opleidingsbureau RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht):

“Margreet begrijpt goed wat je van haar verwacht. Ze is betrouwbaar en makkelijk in de omgang, past zich snel aan. Komt afspraken na en verdiept zich in de materie. Bij meerdere gelegenheden en op verschillende vlakken hebben wij tot grote tevredenheid met Margreet gewerkt.”

     • Bijzonder fijne samenwerking met Anouk tijdens mijn evaluatie van de pilot waarin ervaren verpleegkundigen opgeleid worden tot ambulanceverpleegkundigen (zomer 2012);
     • In 2011 en 2012 alle modules van de pilot geredigeerd.

Voor iedere zorgorganisatie een aanwinst!

Aanbeveling door Nancy de Ruiter, directeur van de Stichting Roparun Centra:

“We hebben Margreet ingehuurd voor een aantal (delen van) beleidsmatige projecten. We hebben Margreet ervaren als een zeer integer, betrokken en zorgvuldig persoon. Margreet zoekt graag dingen tot in de puntjes uit en heeft het vermogen dat vervolgens helder op papier te zetten. Margreet werkt goed in een team en is plezierig in de omgang. Voor iedere organisatie die behoefte heeft aan zorgvuldig uitgezocht, netjes gestructureerde en duidelijke stukken echt een aanwinst!”

     • Mei tot en met juli 2012 veel afwisselende beleidstaken uitgevoerd, zoals het schrijven van een uitvoerige beleidsevaluatie en een programma van eisen voor toekomstige centra.
     • Op 24 januari 2014 is de stichting Roparun Centra verder gegaan onder de naam stichting OOK, Optimale Ondersteuning bij Kanker.

Helder bedrijfs- en implementatieplan hospice

Aanbeveling door Maudy Hylkema, bureau Maudy Hylkema Consultant:

“Ik ken Margreet al vanaf onze studie. In de afgelopen jaren hebben wij elkaar professioneel ontmoet. Sinds 2010 werkt Margreet als zelfstandig beleidsondersteuner. Zij heeft voor mijn bureau (Maudy Hylkema Consultant) van eind 2010 tot aan juni 2011 een opdracht uitgevoerd. Het betrof een onderzoek naar de mogelijkheden van een hospicevoorziening (BijnaThuisHuis) en het opstellen van het ondernemingsplan voor de organisatie.

Margreet is zeer zorgvuldig in haar verkenningen. Zij kan voortreffelijk schrijven en is heel accuraat. Voor de mensen waarmee zij samenwerkt is zij meedenkend en voorkomend. In deze opdracht heeft zij een prachtig resultaat opgeleverd dat door de opdrachtgever naar volle tevredenheid werd ontvangen. Onder andere deze kenmerkende eigenschappen van Margreet maken dat het fijn is om met haar te werken.”

     • Opdracht voor bureau Maudy Hylkema Consultant.
     • Marktverkenning van de toekomstige behoefte aan een hospicevoorziening en
     • Bedrijfsplan, invoeringsplan en communicatieplan voor het opzetten van een kleinschalige hospicevoorziening voor een grote Rotterdamse zorgaanbieder van verpleging, verzorging en thuiszorg.

Goede communicatie ambulancezorg

Aanbeveling door Ron Brendel, Educational Director van de RAVU, het Mets Centrum en de Academie voor Amulancezorg:

“Wij hebben van Margreet’s diensten gebruik gemaakt op meerdere fronten. Als eerste hebben we Margreet benaderd voor ondersteuning van een nieuw project voor de ‘opleiding van basisverpleegkundigen tot Ambulanceverpleegkundigen’ bij de RAVU. Terwijl zij hiermee bezig was hebben we naar aanleiding van goede ervaringen met Margreet, haar ook gevraagd haar diensten te verlenen t.b.v. de initiële opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur voor de Academie voor Ambulancezorg. Met veel punctualiteit redigeert ze alle conceptproducten naar eindproducten, waarbij wij verzekerd zijn dat alle producten in een nette layout terecht komen en in leesbaar Nederlands. Daarnaast overlegt zij precies getimed op de juiste momenten en communiceert op een zeer professionele, maar vooral plezierige, manier.”

    • Eind 2010 gestart met projectondersteuning aan de afdeling Opleidingen van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).
    • Vervolgens ook gevraagd voor de projectondersteuning bij de landelijke Academie voor Ambulancezorg (AvA) te Harderwijk (2011 – 2012).

Vliegende start lesmateriaalontwikkelaar zorg

Aanbeveling door Pieter van Lierop, kerndocent NCOI (managementopleidingen):

“In de afgelopen periode heb ik samengewerkt met Margreet bij de ontwikkeling van managementopleidingen. Het betrof opleidingen op het niveau van Post Bachelor en Master.

Margreet werkt vanuit de hoofdlijn zonder uit het oog te verliezen voor welke doelgroep de opleiding bestemd is. Hierbij koppelt zij theorie aan praktijk. Kennis van de materie en (praktische)  kennis van verschillende beleidsaspecten van de gezondheidszorg worden door haar daarbij samengevoegd. Het resultaat is dan een voor managers in de gezondheidszorg herkenbare opleiding.

Margreet geeft op constructieve wijze feedback op de producten van co-auteurs. Hierbij geeft zij niet alleen commentaar maar doet ook voorstellen voor oplossingen. De hierboven geschetste werkwijze en persoonlijke kenmerken van Margreet  geven altijd een kwalitatief hoog resultaat.”

 

Op weg naar eigen bedrijf!

Aanbeveling door studentdecaan Simone Huijbregts-van der Hoofd, Hogeschool Rotterdam :

“Margreet heeft drie maanden voor ons gewerkt, voor één dag in de week. Wij hadden haar hulp ingeroepen omdat onze decanenwebsite veel achterstallig onderhoud had. Zelf konden we Margreet niet veel uitleggen…niemand wist eigenlijk nog precies hoe het Content Management Systeem ‘achter’ de website werkte!

Margreet heeft zich snel ingewerkt; ze heeft direct informatie eigen gemaakt hoe ze met het CMS aan de slag moest. De verouderde gedeeltes van de website heeft ze gelijk aangepakt. Bovendien heeft ze een marktonderzoek gedaan naar de websites van andere hogescholen en universiteiten. Toen ze wegging liet ze niet alleen een notitie met conclusies en aanbevelingen achter over hoe onze website op een hoger plan getild kon worden, maar ook een heldere instructiekaart voor ons, de decanen. Zodat we de website die nu weer helemaal up-to-date was, zelf goed bij konden houden in het vervolg. Het was leuk om te zien dat Margreet steeds enthousiaster werd over wat er allemaal mogelijk was met de website. Ze vond het prettig om zelfstandig ergens in te duiken. Ze hield ons wel steeds op de hoogte, maar dat zelfstandig werken was voor ons wel een zegen, gezien onze eigen drukke agenda!”