Curriculum Vitae

Hier vind je de CV van Margreet Molenaar:  CV Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs-september 2021

Zij startte 15 juni 2010 haar eigen bedrijf Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 50188410 en geregistreerd in het kwaliteitsregister CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).